Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett samlande begrepp för alla former av kontrakt där offentliga myndigheter eller organ köper, ”leasar” eller hyr varor och tjänster. Regeringar, delstater och kommuner använder ofta offentlig upphandling för att gynna egna producenter av allt från industripolitiska till säkerhetsbetingade skäl. Utländska varor kan diskrimineras genom att i jämför SMS Lån lag.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Offentlig upphandling

Nya förhandlingar

De flesta experter är överens om att liberaliseringseffekten av jordbruksavtalet ar relativt marginell. Den stora betydelsen ligger i att man inlett en process för att sänka det globala jordbniksstödet. Vid selälëkiftet kommer också nya förhandlingar att inledas. Ska dessa bli framgångsrika krävs dock redan nu åtgärder för att internt i olika länder, framför allt i EU, fortsätta ansträngningarna att avreglera och marknadsanpassa jordbrukssektorn.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya förhandlingar

Särbehandling

För u-länderna gäller på vissa punkter förmånligare villkor. Bl.a. har de fått längre tid på sig (10 år) för att minska gränsskydd och subventioner. MUL-länderna berörs inte alls av dessa åtaganden. Dessutom finns ett särskilt beslut om att bistå MUL-länderna och nettoimporterande övriga u-länder som, åtminstone på kort sikt, kan drabbas av högre världsmarknadspriser som följd av det minskade stöd och skydd som jordbruksavtalet syftar till.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Särbehandling

Exportsubventioner

Till skillnad från situationen på industrivaruområdet finns i WTO inget förbud mot att subventionera exporten av jordbruksoch livsmedelsprodukter. Dessa subventioner ska dock successivt sänkas fram till år 2001, utgiftsmässigt med 36 och volymmässigt med 21 procent, med utgångspunkt från det exportstöd som faktiskt utbetalades under 1986-90.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Exportsubventioner

Interna subventioner

De olika interna stödformerna ska minskas med 20 prøcent fram till 2001. Basen för åtagandet är stödnivån under 1986-88. Neddragningen behöver inte ske produktvis utan beräknas på den sammanlagda stödnivån.

Interna stödåtgärder som har små eller inga produktionsstimuhanclelssnedvridande effekter undantas från dessa neddragningar liksom även vissa typer av areal- och djurbidrag som ingår i produktionsbegränsingsprogram.

De omfattande direkta inkomststöd som tillämpas i exempelvis EU och USA har därmed undantagits. För dessa liksom för flertalet i-länder sker därför inte några större sänkningar av internstödet. Undantaget är Norge och Schweiz.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Interna subventioner